Hayat Sigortası

Hayat Sigortası Nedir?

Kredi hayat sigortası yaşam kaybı durumunda aileniz ve sevdikleriniz borç yükü altında kalmasın diye bankanız tarafından önerilen sigortadır. Genelde kredi borcunuzun tamamını, kapsar. Yaşam kaybı durumunda bankadaki kredi borcunuzun sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlar.

Hayat sigortasından kimler yararlanabilir?

Birikim yapmak ve/veya hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen herkes hayat sigortasından yararlanabilir. Teminat türüne ve seçeceğiniz ürüne göre bazı ürünlerde sağlıklı olma koşulu ya da yaş sınırı aranabilir.

Hayat sigortası ile hangi teminatlara sahip olabilirim?

İhtiyacınıza yönelik seçeceğiniz hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kritik hastalıklara yakalanma, kaza sonucu yaşam kaybı, kaza ya da hastalık sonucu tam/kısmi ve kalıcı sakatlık, tedavi giderleri, gelir kaybı, gündelik tazminat, istem dışı işsizlik, geçici sakatlık ve hastaneye yatırılma gibi dönüşümlü iş göremezlik teminatlarına sahip olabilirsiniz.
Teminatlarınız seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişebilir.

Birikim unsuru içeren hayat sigortası ile bireysel emeklilik sistemi arasındaki farklar nelerdir?

Birikim unsuru içeren hayat sigortaları yaşam kaybı ve/veya sakatlık teminatları da içerebilir ancak bireysel emeklilik sistemi sadece birikim amacı taşımaktadır.
Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında yaş koşulu bulunmazken bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmek için 56 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında fonlar sigorta şirketi tarafından yönetilir ve yatırım fonlu sigortalar hariç garanti edilen bir getiri oranı mevcuttur. Bireysel emeklilik sisteminde ise katılımcı yatırım fonlarını yatırım tercihi ve risk profili doğrultusunda kendisi belirler ve fonlar profesyonel portföy yönetim şirketlerince yönetilir, ancak garanti edilen bir getiri oranı yoktur.
Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında kendiniz, eşiniz ve küçük çocuğunuz için ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Bireysel emeklilik sisteminde ise katkı paylarının %25’i oranında devlet katkısı ödenir. Birikimli hayat sigortası poliçelerinizden borç (ikraz) alabilirsiniz. Ancak bireysel emeklilik hesaplarınız için bu durum geçerli değildir.

Sigorta şirketinin başvurumu kabul etmeme hakkı var mıdır?

Sigorta şirketi, sigorta teklif formunu (teklifname) form tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedebilir. Bu durumda, sigorta şirketi teklif formunun verilmesi sırasında yapılmış ödemeleri, kesinti yapmadan, faiziyle birlikte iade eder.